پایه دوربین گالوانیزه

نحوه نصب دکل دوربین های مداربسته
13 بهمن 1400

دوربین مدار بسته و نکاتی برای نصب دکل به نصب دوربین های مدار بسته در فواصل مناسب برای تحت نظر ...