نصب دوربین

دوربین های مداربسته و حقایق پشت پرده آن
22 تیر 1400

تیم فراشبکه نوین در این ویدیو برای شما یک سری از آمار بسیار جالب از تاریخچه دوربین های مداربسته و ...