عکس امنیت سایبری

مقاله روشی که هوش مصنوعی می تواند تهدیدات ((امنیت سایبری)) را کاهش دهد
7 فروردین 1401

دنیای امنیت سایبری با هوش مصنوعی مانند میدان جنگ است. ابزارهای موجود در اختیار کارشناسان امنیتی نیز توسط مجرمان ...