اتصال شبکه ناپدار هایک ویژن

چرا برنامه Hik-connect اتصال شبکه را ناپایدار نشان می دهد ؟
29 اردیبهشت 1401

اگر از برنامه Hik-connect برای نظارت بر دوربین های امنیتی خانه خود استفاده کرده اید، ممکن است متوجه پیام ...