نمایندگی هایک ویژن و داهوا درخوی - نمایندگی مرکزی هایک ویژن*