لغات مرتبط با education (آموزش) در آزمون آیلتس

لغات مرتبط با education (آموزش) در آزمون آیلتس

لغات مرتبط با education (آموزش) در آزمون آیلتس

زمان لازم برای مطالعه ی این متن: 2 دقیقه

1. Curriculum = the full range of subjects offered by a school or group of schools
Or [Education program = education plan]

 • برنامه تحصیلی که در مدارس و آموزشگاه ها مورد توجه قرار می گیرد.

Ex: The curriculum in private schools is sometimes wider than in state schools, because of their more resources.


2. Pedagogical (experts) = (experts in) education or teaching
Or [didactic experts]

 • کارشناسان آموزشی – خبره های آموزش

Ex: I admire pedagogical pioneers such as Victorian English thinkers who began free schools for all children.
• Pioneers = پیشگامان، اولین های یک کار

 

3. Syllabus = the content of elements taught in a specific subject

 • سرفصل های دروس ارئه شده در یک مجموعه آموزشی

Ex: The syllabus for geography included volcanoes, earthquakes, and tidal waves which we found fascinating.
• Volcanoes= آتشفشان ها
Tidal= جزر و مد
• Tidal wave= موج های بسیار بزرگ

 

4. Formal examination = exams where students answer set written or spoken questions without assistance

 • امتحانات رسمی آموزش ( مانند امتحاناتی که پایان ترم برگزار می شود)

Continuous examination = giving students marks for course work or projects, rather than formal exams.

 • ارزیابی مستمر یا همان[Continuous examination] به امتحاناتی گفته می شود که در طول یک دوره تحصیلی گرفته می شود و یک جایگزین برای امتحانات رسمی می باشد، طوریکه به جای یک امتحان نهایی نمرات دانش آموزان از میان چندین امتحان بررسی و داده می شود.

Ex: At my school, our grades were based on 50/50 on formal examinations and continuous examinations, which we thought was very fair for all the children.


5. Academic achievement = the measurable performance of a student in marks, exam results, etc.

 • پیشرفت تحصیلی

Ex: In my country, children enjoy school, but academic achievement is frankly quite low.
• Frankly = رک و پوست کنده، صادقانه

 

6. Further education = education after leaving school at the minimum age

 • تحصیلات عالیه که در دانشگاه نیست و در سنین نوجوانی هست و بیشتر در کشور های انگلستان و ایرلند مورد توجه دولت ها است.

Ex: some governments encourage further education by allowing teenagers to claim benefits while they study.

 

7. Higher education = education after age 18 at college or university, usually for a degree.

 • تحصیلات آکادمیک که بعد از اتمام 18 سالگی انجام می شود.

Ex: when I pass the IELTS exam, I plan to go on to higher education in Canada and do a degree in engineering.


8. Group work = study where pupils discuss and agree on a project together

 • کار گروهی

• Pupil = student
Ex: I think that group work enables lazy students to do less work than eager ones.


9. Teacher-led lessons = traditional lessons where the teacher delivers alone to talk and the student take notes

 • دروس معلم محور

Ex: In my country, lessons are still very teacher-led and interaction is rather limited.


10. Autonomous learning = When a student learns through independent study and research

 • یادگیری توسط خود دانش آموز( self-study)

Ex: At university, you are expected to be an autonomous learner far more than the high school which is quite exciting for me.


11. Study skills = the skills of organizing, using and checking study work

 • مهارت های مطالعه

Ex: My study skills were rather weak until I read an excellent book by a Japanese pedagogical expert.


12. To synthesis sources = to use a variety of sources and combine them in one project

 • ترکیب منابع

Ex: I use the Internet to synthesis my sources, and I always cite the origin of the information.

تک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (هنوز امتیازی ثبت نشده است)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 5 =